รักษามะเร็ง

คุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ หรือ ราชาแห่งสมุนไพร ( King of Herb) นับว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงของจีนมาตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันที่ปรากฏผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายรองรับเรื่องสรรพคุณของเห็ดหลินจือ และสปอร์เห็ดหลินจือมากว่า 200 รายการทั่วโลก โดยพบว่าในเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายประมาณ 200 ชนิด จึงมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย ตลอดจนบรรเทาอาการต่างๆ ได้หลากหลาย เ

show submisison details

Who Voted for this Story

Comments

Log in to comment or register here.