semena konopí prodej praha

Feminizovaná konopná semínka jsou jedním z nejdůležitějších objevů v pěstování konopí z konce minulého tisíciletí. Na otázky, které v tìchto dnech zajímají veøejnost zasvìcenì odpovídal a èasto chybné názory vyvracel n&aacut

show submisison details